AJEK kuukausikokous 1/2019

AJEKin 1. kk-kokous pidettiin Skypen avulla 17.2. klo 10-11.30.
Aiheina oli:
– kauden 2019 sääntömuutokset ja niiden vaikutukset
– ensimmäisen sääntökokeen läpikäynti ja tulokset
– sovittiin seuraavien kokousten aiheita

Ylimääräinen kokous 15.12.2018 poiki yhdistykselle sääntöpäivitykset

Vanha Uusi Syy
2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU  2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys… Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys…
– edistää toimintansa avulla tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä, monikulttuurisuutta, terveitä elintapoja ja ympäristön kestävää kehitystä. Lisätään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslause
– toimii liikunnan ja urheilun eettisten sääntöjen ja ohjeistusten mukaan Lisäys
3§ JÄSENET  3§ JÄSENET 
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen hallituksen jäseneksi hyväksymä amerikkalaisen jalkapallon erotuomari, joka on kelpoinen tuomitsemaan SAJL:n järjestämiä otteluita. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Myös täysin uudet erotuomariehdokkaat ovat tervetulleita kerhoon.
Tukijäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Tarkennettu kannatusäsenyyttä ja hallituksen vastuuta jäsenyyden hallinnoinnista.
Korjataan muut “tukijäsen”-maininnat säännöissä kannatusjäsenyyksiksi.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on merkittävästi edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja –jäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalta ja –jäseneltä ei peritä jäsenmaksuja. Määritelty kunniajäsenet ja heidän oikeutensa
4§ HALLITUS  4§ HALLITUS 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja 4-10 jäsentä. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja 4-10 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Määritelty varsinaiset / varajäsenet
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimittää sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimittää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Määritelty, mistä ryhmästä toimihenkilöt voi valita.
6§ YHDISTYKSEN TILIT 6§ YHDISTYKSEN TILIT
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilikausi on 1.10.-30.9. Uusi tilikausi
7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN  7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 
Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen WWW-sivuilla tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen WWW-sivuilla. Sanomalehti pois
8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET  8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen joulukuun loppua. Tekniset apuvälineet lisätty

Toukokuu -> joulukuu

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenmaksun maksaneella on yksi ääni. Tukijäsenillä ei ole äänioikeutta. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenmaksun maksaneella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kunniapuheenjohtajalla ja –jäsenellä on yksi ääni. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei ole äänioikeutta. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa. Lisätty kunniajäsenten oikeudet kokouksissa.

Kutsu ylimääräiseen kokoukseen 15.12.2018

KUTSU

Aihe: AJEK ry:n ylimääräinen jäsenkokous

Aika: lauantai 15.12.2018, kokouksen avaus klo 12:00

Paikka: Monitoimikeskus Lumo, luokkahuone 205, Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen toimintasääntöjen muutosehdotukset.

Kokouksen jälkeen pidetään AJEKin tulevaisuuteen luotaava ryhmätyösessio, joka antaa hallitukselle eväät toimintasuunnitelman luonnille. Tila on varattu klo 16:een asti, mutta ryhmätyön on arvioitu kestävän korkeintaan pari tuntia. Ryhmätöitä varten voit etukäteen lähettää omia ajatuksiasi Annille osoitteeseen pj@ajek.org pääsit paikan päälle tai et.

Tervevetuloa
AJEK ry hallitus

Image result for Monitoimikeskus Lumo

Hallituksen kokouksen 15.11. kokoustiivistelmä

Hallituksen viimeisin kokous pidettiin to 15.11. varapuheenjohtaja Kalliokosken  vetämänä. Läsnä kokouksessa olivat myös Perttu, Tatu ja Veikko.

Keskeisiä asioita kokouksessa olivat vakioaiheiden lisäksi jäsenrekisterin päivittäminen (muistattehan maksaa jäsenmaksunne!), ylimääräisen kokouksen 15.12. sääntömuutosesityksen valmistelu ja AJEKin 35-juhlavuosi, josta päätettiin jutella lisää 15.12. yhteydessä.

Hallituksen seuraava kokous on myös 15.12. ennen jäsenkokousta.

Hallituksen kokouksen 6.10. kokoustiivistelmä

Hallitus kokoontui lauantaina 6.10. ja päätti mm. seuraavaa:

Hallitus päätti kutsua koolle ylimääräisen kokouksen 15.12.2018, jossa päätetään yhdistyssääntöjen päivittämisestä. Kutsu ja materiaalit tätä varten tullaan toimittamaan jäsenistölle hyvissä ajoin. Laita kuitenkin jo tässä vaiheessa merkintä kalenteriisi tästä, sillä samana päivänä pidetään myös strategia-workshop, jossa laaditaan toimintasuunnitelman kehys tuleville vuosille hallituksen työstettäväksi. Samalla jäsenistöltä tullaan kysymään ideoita tulevan 35-vuotisjuhlavuoden osalle!

Lisenssien osalta vahvistettiin, että olemalla AJEK:in jäsen, voit ostaa SAJL:n sivuilta ensi kaudella  AJEK:in erotuomarilisenssin. Tämä toimii siis samalla lailla kaikkien liiton jäsenseurojen tapaan. Ilman liiton jäsenseuran jäsenyyttä ei lisenssiä saa hankittua.

Hallitus myös kaavoitti palvelutarjontaansa siten, että AJEK tarjoaa säännöissä määritellyn edunvalvonnan lisäksi mm:

  • koulutusta, joka jää liiton tarjonnan ulkopuolelle (liitto hoitaa erotuomarikoulutukset)
  • kellonkäyttäjä-/ketjujengikoulutukset
  • varusteiden yhteistilaukset

Liitto järjesti seurapäivät Lahdessa 13. ja 14.10. ja AJEKia edusti siellä sunnuntaina Veikko.

Vaahteramalja XXXIX -ryhmä

Vaahteramalja XXXIX -ryhmään saivat kunnian seuraavat tuomarit:
PT Veikko Lamminsalo
AT Perttu Hautala
LT Jukka Lehtinen
RT Jukka Kalliokoski
ST Joonas Seppelin
KT Jenny Holmberg
TT Juhani Bruun
8. erotuomari Rami-Ville Suojanen

Ryhmä on koostumus kokemusta, mutta myös uusia tulokkaita. Merkillepantavaa ryhmän koostumuksessa ovat mm. seuraavat asiat:

  • Rami-Ville Suojanen on yksi harvoista tuomareista, jotka ovat tulokaskaudellaan tulleet valituksi Vaahteramaljaan
  • Jenny Holmberg on läpi historian kolmas nainen, joka on nimitetty Vaahteramaljaan
  • Veikko Lamminsalolle tämän vuoden nimitys oli viides peräkkäinen päätuomarin pesti, joka on pisin päätuomariputki Vaahteramaljoissa kautta aikojen ja yhteensä hänen 8. päätuomarimääräys Vaahteramaljaan.
  • Aikaisempi pisin putki oli Perttu Hautalalla, joka päätuomaroi edeltäneet 4 Vaahteramaljaa. Tänäkin vuonna hänet nähdään kentällä aputuomarina.

AJEK haluaa onnitella kaikkia Vaahteramaljaan valittuja tuomareita, nauttikaa pelistä!

Liitteenä dokumentoidut Vaahteramaljaryhmät historian alusta asti. Muutamien vuosien osalta listassa on puutteita. AJEK ottaa mielellään vastaan täydennyksiä, jos niitä arkistojen kätköistä löytyy.

 

Hallituksen kokouksen 11.7. kokoustiivistelmä

AJEKin toiminta kaudella 2018-2019
– Strategiatyöryhmää vetää Tatu Alari
– AJEK 35v toimikuntaa vetää Jukka Kalliokoski
– AJEK sääntöjen päivitystoimikuntaa johtaa Juhani Bruun
– työryhmiin haetaan jäsenistöstä tekijöitä vetovastuullisten avuksi

Veikko esitteli laatimansa luonnoksen viestintästrategiaksi. Viestintästrategia tulee olemaan osa AJEKin uudistuvaa toimintasuunnitelmaa.

Jäsenmaksulaskut tulevat sihteerin kautta, kunhan Perttu ensin tarkastaa Markolta tilanteen.

Kerhon perustiedot päätettin päivittää tarvittaville tahoille.

Seuraava kokous päätettiin pitää ti 14.8.2018 klo 19:30.

EM-kisoissa lisää AJEKilaisia!

Otteluun 5:nnestä sijasta Tanska – Iso-Britannia saivat AJEKilaisista määräyksen:

R Veikko Lamminsalo
U Perttu Hautala
C Matti Mäkäräinen
H Jukka Lehtinen
S Alexandra Naumanen
B Tero Jansen

Onnittelut valinnasta!

Veikko Lamminsalo U19 MM-finaaliin

AJEKin Veikko Lamminsalo on määrätty takatuomariksi Meksikossa pelattavan U19-turnauksen finaaliin. Ottelu on Veikon ensimmäinen finaalimääräys MM-tasolla. Ottelu pelataan sunnuntaina klo 24 Suomen aikaa.

Sunnuntain otteluita voi seurata livenä näiden linkkien kautta:

http://ifaf.yaretv.com/
http://www.canalcatorce.tv/
https://www.facebook.com/touchdownenelonce/