Ylimääräinen kokous 15.12.2018 poiki yhdistykselle sääntöpäivitykset

Vanha Uusi Syy
2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU  2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys… Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys…
– edistää toimintansa avulla tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä, monikulttuurisuutta, terveitä elintapoja ja ympäristön kestävää kehitystä. Lisätään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslause
– toimii liikunnan ja urheilun eettisten sääntöjen ja ohjeistusten mukaan Lisäys
3§ JÄSENET  3§ JÄSENET 
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen hallituksen jäseneksi hyväksymä amerikkalaisen jalkapallon erotuomari, joka on kelpoinen tuomitsemaan SAJL:n järjestämiä otteluita. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Myös täysin uudet erotuomariehdokkaat ovat tervetulleita kerhoon.
Tukijäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Tarkennettu kannatusäsenyyttä ja hallituksen vastuuta jäsenyyden hallinnoinnista.
Korjataan muut “tukijäsen”-maininnat säännöissä kannatusjäsenyyksiksi.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on merkittävästi edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja –jäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalta ja –jäseneltä ei peritä jäsenmaksuja. Määritelty kunniajäsenet ja heidän oikeutensa
4§ HALLITUS  4§ HALLITUS 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja 4-10 jäsentä. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja 4-10 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Määritelty varsinaiset / varajäsenet
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimittää sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimittää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Määritelty, mistä ryhmästä toimihenkilöt voi valita.
6§ YHDISTYKSEN TILIT 6§ YHDISTYKSEN TILIT
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilikausi on 1.10.-30.9. Uusi tilikausi
7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN  7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 
Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen WWW-sivuilla tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen WWW-sivuilla. Sanomalehti pois
8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET  8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen joulukuun loppua. Tekniset apuvälineet lisätty

Toukokuu -> joulukuu

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenmaksun maksaneella on yksi ääni. Tukijäsenillä ei ole äänioikeutta. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenmaksun maksaneella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kunniapuheenjohtajalla ja –jäsenellä on yksi ääni. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei ole äänioikeutta. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa. Lisätty kunniajäsenten oikeudet kokouksissa.