AJEKin vuosikokouskutsu 2019

KUTSU

AJEK ry:n vuosikokous 2019
Aika: lauantai 4.5.2019 klo 18
Paikka: Vaahteraliigaklinikan yhteydessä (pk-seutu)

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen toimintasäännöissä mainitut asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien kertomuksen esittäminen
 6. tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. käsitellään ja hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 8. vahvistetaan talousarvio
 9. jäsenmaksun suuruudesta päättäminen
 10. hallituksen puheenjohtajan valinta
 11. muiden hallituksen jäsenten valinta
 12. valitaan 1-2 tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja 1-2 varamiestä
 13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  1. kunniajäsenten valinta

Tervevetuloa

AJEK ry. hallitus

Hallituksen kokous 8 tiivistelmä (21.3.)

PRH:sta D:no 2018/524260Y saatiin vahvistus sääntömuutosten hyväksymiselle. Yhdistyksen jäsenistä Alexandra Naumanen ja Jenny Holmberg ovat ehdoilla naisten EM- kisoihin Leedsiin sekä Veikko Lamminsalo ja Perttu Hautala ovat ehdolla U19 EM-kisoihin Bolognaan.

Viestintä toivoo kaikilta julkaistavaa sisältöä. Viestintä laatii kokoustiivistelmät.

Jukka Kalliokoski valittiin väliaikaiseksi rahastonhoitajaksi.

Vuosikokouksen ajankohdaksi valittiin 4.5.2019 klo 18:00, pääkaupunkiseudulla, tarkempi paikka avoin. Kutsu tulee ajek.orgiin ja lähetetään jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille myös sähköpostilla.

Seuraava kuukausikokous 20.4.2019, aiheena potkut ja peruspisteet.

Seuraava hallituksen kokous pidetään sähköpostikokouksena viikolla 17.

Hallituksen kokous 7 tiivistelmä (24.2.)

Ylimääräisen jäsenkokouksen ja edellisen hallituksen kokoustiivistelmät tehty, samaten tiivistelmä ensimmäisestä kuukausikokouksesta. Kuukausikokouksiin liittyvät sääntökysymykset laitettu esille

Joonaksen sääntökysymykset ja sääntömuutokset tulevat kk-kokoukseen 2.

Sääntömääräisen jäsenkokouksen ajankohtaa hahmoteltiin alustavasti.

Hallituksen kokous 6:n tiivistelmä (31.01.)

Päätettiin, että Juuso jakaa 2018 palkinnot 9.2.
Vuoden erotuomari: Joonas Seppelin
Vuoden nuori erotuomari: Jenny Holmberg
Vuoden vihellys: Kalle Kivimaa

Kuukausikokoukset ja sääntökokeet päätettiin aloittaa: 1. kokous 17.2. klo 10-11.30 – käydään läpi sääntökoe + koulutus.

Käsiteltiin myös 35v juhlavuoden asioita

Todettiin, että AJEK sääntöjen päivitys on PRH:lla käsittelyssä vielä.

AJEK kuukausikokous 1/2019

AJEKin 1. kk-kokous pidettiin Skypen avulla 17.2. klo 10-11.30.
Aiheina oli:
– kauden 2019 sääntömuutokset ja niiden vaikutukset
– ensimmäisen sääntökokeen läpikäynti ja tulokset
– sovittiin seuraavien kokousten aiheita

Ylimääräinen kokous 15.12.2018 poiki yhdistykselle sääntöpäivitykset

Vanha Uusi Syy
2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU  2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys… Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys…
– edistää toimintansa avulla tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä, monikulttuurisuutta, terveitä elintapoja ja ympäristön kestävää kehitystä. Lisätään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslause
– toimii liikunnan ja urheilun eettisten sääntöjen ja ohjeistusten mukaan Lisäys
3§ JÄSENET  3§ JÄSENET 
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen hallituksen jäseneksi hyväksymä amerikkalaisen jalkapallon erotuomari, joka on kelpoinen tuomitsemaan SAJL:n järjestämiä otteluita. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Myös täysin uudet erotuomariehdokkaat ovat tervetulleita kerhoon.
Tukijäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Tarkennettu kannatusäsenyyttä ja hallituksen vastuuta jäsenyyden hallinnoinnista.
Korjataan muut ”tukijäsen”-maininnat säännöissä kannatusjäsenyyksiksi.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on merkittävästi edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja –jäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalta ja –jäseneltä ei peritä jäsenmaksuja. Määritelty kunniajäsenet ja heidän oikeutensa
4§ HALLITUS  4§ HALLITUS 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja 4-10 jäsentä. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja 4-10 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Määritelty varsinaiset / varajäsenet
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimittää sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimittää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Määritelty, mistä ryhmästä toimihenkilöt voi valita.
6§ YHDISTYKSEN TILIT 6§ YHDISTYKSEN TILIT
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilikausi on 1.10.-30.9. Uusi tilikausi
7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN  7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 
Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen WWW-sivuilla tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen WWW-sivuilla. Sanomalehti pois
8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET  8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen joulukuun loppua. Tekniset apuvälineet lisätty

Toukokuu -> joulukuu

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenmaksun maksaneella on yksi ääni. Tukijäsenillä ei ole äänioikeutta. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenmaksun maksaneella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kunniapuheenjohtajalla ja –jäsenellä on yksi ääni. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei ole äänioikeutta. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa. Lisätty kunniajäsenten oikeudet kokouksissa.

Kutsu ylimääräiseen kokoukseen 15.12.2018

KUTSU

Aihe: AJEK ry:n ylimääräinen jäsenkokous

Aika: lauantai 15.12.2018, kokouksen avaus klo 12:00

Paikka: Monitoimikeskus Lumo, luokkahuone 205, Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen toimintasääntöjen muutosehdotukset.

Kokouksen jälkeen pidetään AJEKin tulevaisuuteen luotaava ryhmätyösessio, joka antaa hallitukselle eväät toimintasuunnitelman luonnille. Tila on varattu klo 16:een asti, mutta ryhmätyön on arvioitu kestävän korkeintaan pari tuntia. Ryhmätöitä varten voit etukäteen lähettää omia ajatuksiasi Annille osoitteeseen pj@ajek.org pääsit paikan päälle tai et.

Tervevetuloa
AJEK ry hallitus

Image result for Monitoimikeskus Lumo

Hallituksen kokouksen 15.11. kokoustiivistelmä

Hallituksen viimeisin kokous pidettiin to 15.11. varapuheenjohtaja Kalliokosken  vetämänä. Läsnä kokouksessa olivat myös Perttu, Tatu ja Veikko.

Keskeisiä asioita kokouksessa olivat vakioaiheiden lisäksi jäsenrekisterin päivittäminen (muistattehan maksaa jäsenmaksunne!), ylimääräisen kokouksen 15.12. sääntömuutosesityksen valmistelu ja AJEKin 35-juhlavuosi, josta päätettiin jutella lisää 15.12. yhteydessä.

Hallituksen seuraava kokous on myös 15.12. ennen jäsenkokousta.