Hallituksen kokouksen 11.7. kokoustiivistelmä

AJEKin toiminta kaudella 2018-2019
– Strategiatyöryhmää vetää Tatu Alari
– AJEK 35v toimikuntaa vetää Jukka Kalliokoski
– AJEK sääntöjen päivitystoimikuntaa johtaa Juhani Bruun
– työryhmiin haetaan jäsenistöstä tekijöitä vetovastuullisten avuksi

Veikko esitteli laatimansa luonnoksen viestintästrategiaksi. Viestintästrategia tulee olemaan osa AJEKin uudistuvaa toimintasuunnitelmaa.

Jäsenmaksulaskut tulevat sihteerin kautta, kunhan Perttu ensin tarkastaa Markolta tilanteen.

Kerhon perustiedot päätettin päivittää tarvittaville tahoille.

Seuraava kokous päätettiin pitää ti 14.8.2018 klo 19:30.